logo-janbee

Thông cáo truyền thông

21.09.2017

Janbee Corporation vừa đưa vào hoạt động nhà máy thứ 2, tại khu công nghiệp Nam Tâm Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

- Sự chuẩn mực được gắn kết trong từng hoạt động của Janbee Corp.

- Phải bảo đảm một quá trình nghiên cứu có tính liên tục và chuẩn mực nhằm mục đích tạo ra các sản phẩm chất lượng phục vụ cuộc sống.

- Sản xuất - Phát triển gắn với bảo vệ môi trường sống. Sử dụng nguyên liệu sản xuất từ vùng nguyên liệu hữu cơ tinh sạch.

Việc làm tại Janbee

Cơ hội nghề nghiệp

- Chúng tôi không đơn giản chỉ tạo ra một việc làm cho bạn.

- Chúng tôi muốn chia sẽ một cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài và luôn lắng nghe nguyện vọng của bạn.

- Janbee Corporation luôn chờ đợi sự chung sức, lòng nhiệt thành của bạn đi cùng cơ hội phát triển bền vững của chúng tôi.

Thông tin dinh dưỡng

Thông tin dinh dưỡng

- Hàng ngày, bạn luôn đối diện với nhiều loại thực phẩm khác nhau. Vì thế việc cập nhật thông tin dinh dưỡng có giá trị cho sức khỏe của bạn và gia đình là việc làm rất cần thiết, hữu ích.

- Janbee Corp luôn cập nhật một cách đầy đủ, có hệ thống về thông tin dinh dưỡng cho tất cả các dòng sản phẩm do Janbee Corp sản xuất tại Việt Nam.

Liên hệ Janbee

Liên hệ

- Hãy gửi những phản hồi của bạn cho chúng tôi.

- Hoặc chia sẽ cho chúng tôi về những yêu cầu của bạn. Đừng ngại ngùng khi kết nối với Janbee