logo-janbee

Thông tin dinh dưỡng

Lệnh cấm nhập khẩu tôm Việt của Úc sẽ hết hiệu lực ngày 06/07/2017

Theo thông tin từ vụ thị trường Châu Á- Thái Bình Dương, Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Úc vừa có thông báo về việc lệnh tạm ngừng nhập khẩu đối với mặt hàng tôm chưa nấu chín sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 06/07/2017.

Tuy nhiên, phía Úc cho biết sẽ đưa ra các điều kiện nhập khẩu chặt chẽ hơn để áp dụng sau khi lệnh cấm hết hiệu lực vào ngày 06/07 nhằm đảm bảo hoạt động thương mại an toàn đối với tôm và các sản phẩm từ tôm.

Các điều kiện nhập khẩu  mới này áp dụng với các loại tôm bóc vỏ chưa nấu chín, tôm đã qua tẩm ướp...

Ngoài ra, trong những ngày tới, Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên nước Úc sẽ liên hệ trực tiếp tới từng doanh nghiệp nhập khu bị ảnh hưởng của lệnh tạm ngừng trước đây để hướng dẫn các doanh nghiệp nhập khẩu liên quan đến giấy phép nhập khẩu trong thời gian tới...

Trường hợp giấy phép nhập khẩu hết hạn sau khi lệnh tạm ngừng nhập khẩu được dở bỏ, cơ quan này sẽ cấp lại giấy phép nhập khẩu mới cho doanh nghiệp nhập khẩu sau khi cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu xác nhận có thể đáp ứng các điều kiện nhập khẩu tăng cường.