LỊCH SỬ HÌNH THÀNH,
CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA JANBEE TRONG CÁC LĨNH VỰC:
JANBEE CORPORATION ĐƯỢC THÀNH LẬP NĂM 2011,
TRÍCH LY KHÉP KÍN TỪ HẠT CHO ĐẾN DẦU TINH LUYỆN.
- TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT DẦU THỰC VẬT CUNG CẤP DẦU THÔ CHƯA TRUNG HÒA VÀ SAU
TRUNG HÒA, CŨNG NHƯ DẦU ĐÃ TINH LUYỆN 100%
{ CÔNG SUẤT TRÍCH LY: 3000 tấn hạt/ngày }

- TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT BỘT THỰC PHẨM, THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP & ĐỒ UỐNG CÁC LOẠI.

- CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO CHO NGÀNH
CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI.

- CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO CHO NGÀNH
CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT CHẾ BIẾN MỸ PHẨM.

- CUNG CẤP NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO CHO NGÀNH
CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT CHẾ BIẾN DƯỢC PHẨM.

- ĐẦU TƯ VÙNG NGUYÊN LIỆU PHỤC VỤ SẢN XUẤT TRỰC TIẾP.

- CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CHUYÊN SÂU KHÁC ...