công ty cổ phần janbee

  Lô Y1&Y2, đường D3-N2, KCN Nam Tân Uyên
  phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Việt Nam

  Web: www.janbee.com.vn ~ Hotline: 0976 240 340

  Được sản xuất tại CÔNG TY CỔ PHẦN JANBEE - Việt Nam

  Nhãn hiệu và bản quyền thiết kế là tài sản của Janbee Corporation. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
  Trandemarks and design copyrights are the property of Janbee Corporation. Reproduction in any form is strictly prohibited.