logo-janbee

Chính sách chất lượng

- Trên nền tảng tất cả các sản phẩm từ các nhà máy thuộc Janbee Corporation phải tuyệt đối SẠCH, AN TOÀN, ĐẢM BẢO DINH DƯỠNG cho người sử dụng là điều kiện tiên quyết trong quá trình hình thành.

- Từ các giá trị cốt lõi đã được hình thành ngay khi các nhà máy thuộc Janbee Corporation được xây dựng và đi vào sản xuất. Chính sách chất lượng NHƯ MỘT NIỀM TIN GẮN VÀO MỤC TIÊU TỒN TẠI, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG và luôn được tập thể nhân viên, lãnh đạo Janbee nhìn nhận như một tôn chỉ trong từng hành động từ nghiên cứu đến sản xuất.

- Ngoài các tiêu chuẩn sản xuất theo quy trình ISO, HACCP. Các nhà máy thuộc Janbee Corporation đã được đầu tư thiết bị, dây chuyền sản xuất từ USA, EU, Japan và đặt yêu cầu tự động hoàn toàn 100% từ khâu đầu vào cho đến khâu cuối cùng nhằm hạn chế tuyệt đối các nguy cơ có thể gây ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh cho sản phẩm.

- Đặc biệt, Janbee Corporation luôn luôn lựa chọn nguyên liệu sản xuất từ các vùng nguyên liệu ORGANIC đã được các tổ chức uy tín công nhận như: WHO, FDA, ...