Công Ty Cổ Phần Janbee


Công ty cổ phần Janbee chuyên sản xuất dầu ăn, dầu đậu nành, thực phẩm, nước giải khát,...Bên cạnh đó, Janbee cũng là một nhà đầu tư tích cực trong lĩnh vực tái tạo năng lượng, vật liệu nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ và tự động hoá,...Janbee corporation is a professional organization for production of the daily consumption of food: Edible Oil, Food & Beverage Industry, ... Janbee are also an active investor in the renewable energy field, farm materials, auxiliary industry and automation,...


Take enjoy of the difference from our!